Jubileusze małżeńskie i kapłańskie

Autor zdjęć: GZ