Rodzina Duchowej Adopcji

Ruch Duchowej Adopcji zrodził się w Anglii i we Francji po objawieniach w Fatimie jako odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Do Polski został przeniesiony przez ojców Paulinów. Dzieło to było bliskie sercu Ojca Świętego Jana Pawła II, który udzielił mu apostolskiego błogosławieństwa. Obecnie centralny w Polsce Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji znajduje się na Jasnej Górze.

Rodzina Duchowej Adopcji to grupa duszpasterska osób, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. Każda z osób modli się w intencji jednego dziecka, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, a którego życie w łonie matki jest zagrożone. Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy poszczególne osoby mogą dołączać dowolne wybrane dodatkowe postanowienia, którymi mogą być: systematyczna spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy, itp.

Każdego roku podjęcie Duchowej Adopcji rozpoczyna się złożeniem podczas Eucharystii zwykle w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) lub w innym, bliskim tej uroczystości dniu, uroczystego przyrzeczenia, zakończenie dziewięciomiesięcznej modlitwy przypada w święto Narodzenia Pańskiego.

W bieżącym roku 50 osób podjęło Duchową Adopcję w parafii w Kicinie, są wśród nich osoby, które już po raz kolejny ratują swoją modlitwą od zagłady zagrożone dziecko, niektóre należą do Rodziny Duchowej Adopcji od początku jej istnienia w Kicinie. Wspólnota ta stopniowo się powiększa, co pokazują listy osób wpisywanych każdego roku do parafialnej Księgi Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Oprócz indywidualnej modlitwy codziennej inicjatywę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą skutecznie utrwala regularna, zbiorowa modlitwa adoptujących i innych wiernych w intencji tego dzieła, obrony życia i rodziny, każdego zatem miesiąca sprawowana jest Msza Święta ze szczególnym udziałem obrońców życia (dokładny termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych).

Z nauczania św. Jana Pawła II:
Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby.
Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży – zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko.
Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które – po ludzku biorąc – uważają, że pojawiło się nie w porę.
Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troskę nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę – jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich siły, przynajmniej tak myślą. Troska ta winna znaleźć wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach i działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczętego dziecka, których sytuacja jest szczególnie trudna. Niech również parafie i klasztory włączają się w ten ruch solidarności społecznej z dzieckiem poczętym i jego rodzicami. (Radom, 4 czerwca 1991).

Duchową adopcję podjąć może każdy: osoby świeckie, konsekrowane, kobiety, mężczyźni, osoby w każdym wieku (dzieci pod opieką rodziców). Zachęcamy zatem wszystkich wierzących w to, że to Bóg jest Dawcą Życia do tego bezinteresownego daru z siebie, do włączenia się w modlitewne dzieło ratowania życia!!!

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili„. (Mt 25, 40)

Członkowie duchowej adopcji włączają się również w inne inicjatywy dotyczące obrony życia np. Marsz dla Życia w Poznaniu czy organizację akcji Pieluszka dla Maluszka w parafii w Kicinie.

Kontakt: animatorka Karolina Appelt tel. 601 973 770, karolina@appelt.pl

Polecamy ogólnopolską stronę internetową: http://duchowa-adopcja.pl

 

Tekst modlitwy codziennej:IMG_0627

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.