Oaza młodzieżowa

Historia:
Ruch Światło-Życie popularnie zwany „oazą” założył ks. Franciszek Blachnicki (obecnie Sługa Boży) w Polsce. W latach 50. XX w. były to jedynie rekolekcje wakacyjne dla ministrantów. Później dzieło rozrosło się, zapraszając do uczestnictwa dziewczęta, a z czasem i całe rodziny z dziećmi. Formacja oazowa odbywa się już nie tylko w wakacje, lecz także i w ciągu roku szkolnego.

Jak działamy w Kicinie?
W naszej parafii animatorką oazową dla młodzieży jest Gosia Herman, uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu. Ukończyła formację podstawową Ruchu Światło-Życie oraz roczną Szkołę Animatora Młodzieży. W ciągu roku spotkania są prowadzone w kilkuosobowej grupie w soboty od godziny 10.30, do której może dołączyć każdy po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej, bądź drugiej klasy gimnazjum.

Co robimy na spotkaniach?
Celem tegorocznej formacji będzie ukształtowanie w życiu każdego członka grupy autentycznych postaw wiary („Droga Nowego Życia” – konspekt dla animatorów). Podczas spotkań czytamy i dzielimy się Słowem Bożym (w tym uczestniczymy w nabożeństwie celebracji Słowa Bożego), zgłębiamy tematy dotyczące naszej wiary  ( 11 rozmów ewangelicznych oraz omówienie 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej), oglądamy chrześcijańskie filmy, organizujemy wspólne zabawy i wyjścia, a także spędzamy czas na rozmowach przy herbatce i jedzeniu tego, co przyniesiemy na spotkanie 😉

DOŁĄCZ DO NAS I TY! GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

Więcej informacji u animatorki Małgosi tel: 790 72 14 14