Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka – modlitwa za kapłanów

Jest to ruch apostolski, otaczający wsparciem modlitewnym księży na całym świecie. Powstał 1 sierpnia 1981 roku w Kanadzie za sprawą Margaret O’Donnell (1933-1978), dotkniętej w wieku 13 lat chorobą Heinego-Medina. Paraliż i cierpienie, jakiego doznała ofiarowała Bogu w intencji kapłanów ze swojej parafii i wielu, wielu innych kapłanów, modląc się za nich do końca życia. Było to inspiracją dla prof. Louise Ward, aby przy aprobacie miejskiego biskupa zainicjować na szerszą skalę ruch modlitewny za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites”(Ruch Margaretek), a nazwę tego ruchu wzięła od imienia „Margaret”.     Pierwsze Margaretki powstały w Kanadzie, ale pani prof. Lousie Ward założyła Margaretkę również dla o. Jozo Zovko, franciszkanina z parafii w Medjugorie, którego świadectwo o mocy i znaczeniu tej formy modlitwy pomogło w szybszym rozpropagowaniu jej na całym świecie, jak również w Polsce, gdzie szczególnie ostatnio rozwija się intensywnie.

Patronką apostolatu Margaretka została Najświętsza Maryja Panna, a krajowym opiekunem jest ks. dr Bogusław Nagel. Celem apostolatu jest modlitwa za wybranego kapłana, troska o jedność księży ze swoim biskupem i miedzy sobą, współpraca między kapłanami i świeckimi oraz wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

Przystąpienie do tego apostolatu polega na zobowiązaniu do wieczystej modlitwy za konkretnego księdza w jednym wybranym przez siebie dniu tygodnia. Ruch nie oferuje specjalnej formuły modlitewnej, zatem każdy może modlić się w sposób dla niego odpowiedni.  Margaretkę tworzy wspólnota siedmiu osób lub siedmiu rodzin. Jej symbolem jest kwiat – jastrun właściwy, zwany margerytką, przedstawiony jako znak graficzny, w którego centrum wpisuje się imię kapłana, a na siedmiu białych płatkach imiona osób z apostolatu. Ta sama osoba, małżeństwo, czy rodzina może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu, modląc się każdego dnia za innego księdza. Nie ma też ograniczenia ilości Margaretek dla jednego kapłana.

Nasza wspólnota parafialna ofiarowała swoje Margaretki trzem kapłanom. W dniu św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada 2013 roku, grono siedmiu osób ofiarowało dar modlitwy ks. kan. Andrzejowi Magdziarzowi. Do utworzenia kolejnej w intencji tego kapłana włączyli się pątnicy uczestniczący w pielgrzymkach organizowanych w naszej parafii. Z wdzięczności za posługę ks. kan. Remigiusza Pieprzyka do daru wieczystej modlitwy zobowiązali się inni parafianie w Światowym Dniu Chorego i jednocześnie we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego 2014 roku. Aby otoczyć codzienną modlitwą proboszcza – ks. kan. Mariana Sikorę, w krótkim czasie zebrało się siedmioro chętnych do utworzenia apostolatu Margaretka od 1 stycznia 2017 r. Osoby z naszej parafii należą też do róży powstałej przy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Poznaniu, modlącej się o świętość kapłanów w archidiecezji poznańskiej.

Gorąco zachęcamy do modlitwy za kapłanów i tworzenia kolejnych Margaretek.