Chrzest

Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony.
(Mk 16,16).

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego.
(J 3,5)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
·  gładzi grzechy
·  daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca)
·  czyni nas członkami Kościoła katolickiego
·  daje udział w kapłaństwie Chrystusa

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19-20).

 

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu Chrztu Świętego obejmuje trzy katechezy:
1. spotkanie rodziców dziecka z ks. proboszczem w biurze parafialnym – zgłoszenie Chrztu Św.
2. katecheza biblijna w kościele – zgodnie z zamieszczonym poniżej terminarzem
3. katecheza liturgiczna w domu parafialnym – zgodnie z zamieszczonym poniżej terminarzem