Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony.
(Mk 16,16).

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego.
(J 3,5)

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który:
·  gładzi grzechy
·  daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca)
·  czyni nas członkami Kościoła katolickiego
·  daje udział w kapłaństwie Chrystusa

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19-20).

 

W naszej parafii przygotowanie do sakramentu Chrztu Świętego obejmuje trzy katechezy:
1. spotkanie rodziców dziecka z ks. proboszczem w biurze parafialnym – zgłoszenie Chrztu Św.
2. katecheza biblijna w kościele – zgodnie z zamieszczonym poniżej terminarzem
3. katecheza liturgiczna w domu parafialnym – zgodnie z zamieszczonym poniżej terminarzem

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.

TERMINARZ – I PÓŁROCZE 2020

Data katechezy biblijnej Data katechezy liturgicznej Data Mszy św. chrzcielnej
02.01.2020, godz.19:00

(czwartek)

08.01.2020, godz.19:00

(środa)

11.01.2020, godz.18:00

(sobota)

13.01.2020, godz.19:00

(poniedziałek)

20.07.2020, godz.19:00

(poniedziałek)

 26.01.2019, godz.12:00

(niedziela)

29.01.2020, godz.19:00

(środa)

05.02.2020, godz.19:00

(środa)

08.02.2020, godz. 18:00

(sobota)

10.02.2020, godz.19:00

(poniedziałek)

17.02.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

 23.02.2020, godz. 12:00

(niedziela)

04.03.2020, godz.19:00

(środa)

11.03.2020, godz. 19:00

(środa)

14.03.2020, godz. 18:00

(sobota)

16.03.2020, godz.19:00

(poniedziałek)

23.03.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

 29.03.2020, godz. 12:00

(niedziela)

01.04.2020, godz.19:00

(środa)

08.04.2020, godz. 19:00

(środa)

 13.04.2020, godz. 12:00

(poniedziałek, drugi dzień Świąt Wielkanocnych)

14.04.2020, godz. 19:00

(wtorek)

20.04.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

 26.04.2020, godz. 12:00

(niedziela)

29.04.2020, godz.19:00

(środa)

06.05.2020, godz. 19:00

(środa)

09.05.2020, godz. 18:00

   (sobota)

11.05.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

18.05.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

24.05.2020, godz. 12:00

(niedziela)

03.06.2020, godz.19:00

(środa)

10.06.2020, godz. 19:00

(środa)

 13.06.2020, godz. 18:00

(sobota)

15.06.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

22.06.2020, godz. 19:00

(poniedziałek)

28.06.2020, godz. 12:00

(niedziela)