Apostolstwo Dobrej Śmierci

Błogosławieni, którzy umierają w Panu,
I przy śmierci których obecna jest Maryja,
Patronka Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone w 1908 roku przez papieża Piusa X, a o. dyrektor Rondet w tym samym roku rozesłał do różnych krajów, w tym także do Polski, informacje o Stowarzyszeniu. ADS jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać:
– dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

      ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym i wystarczy wyrazić zgodę, dobrowolnie i osobiście, na wpisanie do Księgi Stowarzyszenia i tym samym powierzyć ostatnią chwilę swego życia opiece Matki Bożej. Na potwierdzenie przynależności do tego apostolstwa otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

     Nie ma żadnych ścisłych zaleceń odnośnie ćwiczeń duchowych, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski. Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:
I stopień – to wpisanie się bez podejmowania żadnych dodatkowych zobowiązań;
II stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 razy „Zdrowaś Maryjo” oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami”, „Święty Józefie, módl się za nami”;
III stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.
Można najpierw przystąpić do I stopnia, a potem samemu – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień II lub III.

Pierwsze spotkanie  Apostolatu Dobrej Śmierci w naszej parafii odbyło się 4 października 2018r. o godz. 19:00. 

Spotkania członków Apostolstwa Dobrej Śmierci odbywają się  w każdy ostatni poniedziałek miesiąca po mszy św.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 27 listopada 2023r. po  mszy św. . o godz. 18:30  i  Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej.   

                       

 

ZAPRASZAMY.