Koło Przyjaciół Radia Maryja

logoWe wtorek 15 października 2013 roku miało miejsce zebranie założycielskie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Do tej wspólnoty należy około 10 osób. Spotkania odbywają się co 2 miesiące. Koło zamawia comiesięczną intencję Mszy św. za Ojczyznę, Radio Maryja i naszą parafię. Po tej Eucharystii osoby należące do Koła pozostają w kościele i kontynuują swoją modlitwę na różańcu. W parafii rozprowadzamy „Nasz Dziennik”. Członkowie Koła uczestniczą w Toruniu w obchodach rocznic powstania Radia Maryja, w manifestacjach jak również w innych wydarzeniach o charakterze religijnym i patriotycznym. Na miarę swoich możliwości wspierają także finansowo Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Propagują słuchanie tej rozgłośni i oglądanie Telewizji Trwam. Tworzą pozytywny klimat wokół Radia Maryja i przesłania, z którym to Radio i Telewizja docierają do ludzi w Polsce i na całym świecie.

Nasze Koło utrzymuje i rozwija współpracę z Terenowym Biurem Radia Maryja w Poznaniu.

Kontakt: osoba odpowiedzialna – Krzysztof Drgas, tel. 603896420