Spowiedź

W dniu zmartwychwstania Pan Jezus przyszedł do wieczernika, gdzie przebywali uczniowie i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (J 20,21-23) Tymi słowami ustanowił sakrament pokuty.

SPOWIEDŹ ŚW. w naszej parafii

 • codziennie: pół godziny przed Mszą św.
  Istnieje również  możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania poza określonym czasem po umówieniu z kapłanem.
 • w pierwsze piątki miesiąca:
  od 16.30 do 18.30

Sakrament Pokuty i Pojednania jest sakramentem, w którym Chrystus przebacza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie św. . On Sam przychodzi, aby dotknąć grzesznika swoją łaską i przywrócić mu utracone przez grzech dziecięctwo Boże. Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał apostołom. Ta władza przeszła od Apostołów na biskupów i kapłanów.  W sakramencie pojednania widzimy i słyszymy kapłana, ale wierzymy, że to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebacza nam grzechy.

Spowiedź to radosne spotkanie z przebaczającym Chrystusem. Tam, gdzie dochodzi do pełnego miłości przebaczającego spotkania nie ma miejsca na obawę czy strach.

Aby dobrze odprawić spowiedź św. należy spełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Jeżeli przy spowiedzi świadomie zatajam grzech ciężki, nie otrzymuję odpuszczenia grzechów i popełniam świętokradztwo. Jeżeli przez zapomnienie nie wyznaję grzechu ciężkiego, spowiedź taka jest ważna, a zapomniany grzech muszę wyznać przy następnej spowiedzi.