Parafialny Zespół Liturgiczny

Parafialny Zespół Liturgiczny powstał w 2009 roku. Celem spotkań jest angażowanie i przygotowywanie do czynnego udziału w liturgii wiernych świeckich: jako lektora, psałterzysty, kantora i komentatora liturgicznego. Poprzez swoją służbę podczas sprawowanej liturgii możemy zaświadczyć o czynnej przynależności do wspólnoty Kościoła. Poprzez posługę podczas Eucharystii jesteśmy narzędziem w ręku Boga – to Bóg przemawia do wiernych poprzez usta lektora, a psałterzysta w imieniu wiernych zwraca się z modlitwą do Boga.

Spotkania PZL odbywają się raz w miesiącu. Każde spotkanie poprzedzone jest modlitwą i konferencją oraz egzegezą tekstu biblijnego. Jest to czas dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w zakresie naszej służby, ale i czas formacji, zgłębiania i większego zrozumienia Słowa Bożego. Uczymy się również, jak poprawnie akcentować czytanie i liturgicznie formułować wezwania modlitwy powszechnej. Obecnie w Parafialnym Zespole Liturgicznym jest około 50 lektorów, psałterzystów, komentatorów i kantorów. Są to osoby dorosłe.

Zachęcamy wszystkich, którzy pragną jeszcze mocniej i z większym zrozumieniem przeżywać Eucharystię, a  poprzez czynne zaangażowanie zaświadczać o swojej wierze. JEZUS CHRYSTUS zostawił nam największy dar – Eucharystię, w której jako wierni świeccy z wielkim zaszczytem możemy posługiwać.

Kontakt: Anna Gajewska tel: 509 416 579,
anna.malgorzata.gajewska@gmail.com