Namaszczenie chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk 5, 14-15)

Namaszczenie chorych jest to sakrament, poprzez który Chrystus udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu chorobą lub starością. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Do wiernym, którzy ze względu na chorobę nie mogą uczestniczyć w życiu sakramentalnym w kościele,  kapłan lub szafarz komunii świętej przychodzi w każdy I piątek miesiąca przynosząc Komunię Św. oraz służąc sakramentem pojednania.

W razie nagłej potrzeby (np. zagrożenie życia lub niespodziewany zły stan zdrowia) można poprosić kapłana z posługą sakramentalną o każdej porze, zgłaszając to osobiście lub telefonicznie.