Wspólnota Żywego Różańca

Żywy różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda Róża składa się z 20 osób, a każda z osób omawia codziennie jedną tajemnicę różańca, tą która zostaje powierzona jej do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Tak więc, nawet gdy poszczególni członkowie Żywego Różańca odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec. Każda osoba z danej Róży otrzymuje na początku roku wykaz tajemnic różańcowych do odmawiania i rozważania w kolejnych miesiącach danego roku.

Aktualnie w naszej parafii mamy 11 róż różańcowych, w tym 3 róże rodziców za dzieci.
Nadzelatorką Wspólnoty Żywego Różańca jest Pani Maria Greguła. Natomiast zelatorami w poszczególnych różach są:
I Róży Różańcowej – Pani Anna Reszela
II Róży Różańcowej – Pani Helena Stachowiak
III Róży Różańcowej – Pani Barbara Babiarczyk
IV Róży Różańcowej (Janikowska) – Pani Czesława Knypińska
V Róży Różańcowej – Pani Wiesława Szczygielska
VI Róży Różańcowej (Męska) – Pan Henryk Błażejewski
VII Róży Różańcowej (Klińska) – Pani Irena Nowak
VIII Róży Różańcowej – Pani Barbara Kubacka
I Róży Różańca Rodziców za dzieci – Pani Katarzyna Romanowska
II Róży Różańca Rodziców za dzieci – Pani Katarzyna Romanowska
III Róży Różańca Rodziców za dzieci – Pani Katarzyna Romanowska

Tak więc prawie 220 parafian należy do naszej Wspólnoty.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8:00 uczestniczymy we Mszy Św., sprawowanej w intencji żywych i zmarłych członków Wspólnoty Żywego Różańca, natomiast po Eucharystii odbywa się spotkanie członków Wspólnoty połączone z wymianą tajemnic na kolejny miesiąc. We wszystkich tych spotkaniach uczestniczy ksiądz proboszcz, który przekazuje nam bieżące informacje z życia parafii oraz modli się wraz z nami w określonych intencjach.

Od maja do października każdego 13-ego dnia miesiąca o godz. 21:00 gromadzimy się jako wspólnota parafialna (przy licznym udziale członków Wspólnoty Żywego Różańca) w kościele , by następnie niosąc w procesji figurę Matki Boskiej Fatimskiej ulicami Kicina odmawiać i rozważać poszczególne tajemnice różańcowe.

Miesiąc październik jest szczególnie ważny, ponieważ każdego dnia członkowie Wspólnoty Żywego Różańca uczestniczą w modlitwie różańcowej:
– w kościele w Kicinie ( od poniedziałku do niedzieli )
– w świetlicy w Janikowie ( od poniedziałku do soboty)

Członkowie naszej wspólnoty biorą udział w pogrzebach oraz Mszach Św. w intencji zmarłych członków Żywego Różańca. Czynnie uczestniczą w życiu parafii, biorąc udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, adoracjach, pielgrzymkach pieszych i autokarowych. Pogłębiają swoje życie duchowe uczestnicząc w rekolekcjach.

Szczególną Łaskę, wynikającą z włączenia się we wspólnotę, stanowi możność uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, 8 razy w roku, a mianowicie w dniu:

  1. Przyjęcia do Żywego Różańca
  2. Narodzenia Pana Jezusa ( 25.XII)
  3. Ofiarowania Pańskiego ( 2. II )
  4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ( 25.III )
  5. Zmartwychwstania Pańskiego ( zgodnie z kalendarzem liturgicznym )
  6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15.VIII )
  7. Święto Królowej Różańca Świętego ( 7.X )
  8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny   (8. XII )

Odmawiajmy wytrwale Różaniec w naszych rodzinach, bo podczas modlitwy różańcowej rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i Zmartwychwstania Pana, oczami i sercem tej, która była mu najbliższa – Maryi. Jak dobrze jest wiedzieć, że spełniamy prośbę Matki Bożej z Fatimy, która prosiła: „codziennie odmawiajcie różaniec”. Różaniec stanowi codzienną modlitwę – modlitwę wdzięczności i miłości. Do tej modlitwy zachęcamy Was i zapraszamy. Ufamy, że będą nowe powołania do Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

W razie pytań i chęci włączenia się  –   kontakt z Barbarą: bkbkubacka@gmail.com

Polecamy ogólnopolską stronę internetową wspólnoty różańca rodziców za dzieci: http://rozaniecrodzicow.pl