Redakcja czasopisma „Nasz Patron”

Czasopismo parafialne „Nasz Patron” ukazuje się od 2009 roku, 10 razy w roku (numery podwójne: lipiec/sierpień oraz grudzień/styczeń). Czasopismo prezentuje wydarzenia z życia parafii i kościoła, zapowiedzi duszpasterskie, intencje mszalne, sygnalizuje planowane wydarzenia i spotkania, nadchodzące święta i uroczystości (kościelne i państwowe) i inne działania podejmowane we wspólnocie parafialnej.
Zespół redakcyjny liczy 9 osób. Wśród autorów artykułów są przede wszystkim członkowie zespołu, a także osoby spoza redakcji m.in. należące do grup duszpasterskich, specjaliści z różnych dziedzin nauki itp. Praca w redakcji „Naszego Patrona” ma charakter wolontariacki, a co za tym idzie całkowite wydatki Parafii związane z publikacją czasopisma to koszt jego druku.
„Nasz Patron” ukazuje się przeważnie w ostatnią niedzielę miesiąca, w nakładzie 250-300 egzemplarzy. Średnia objętość: od 28 do 32 stron (w tym 4 w pełnym kolorze). Publikacja wykładana jest w kruchcie kościelnej, do nabycia za dowolną ofiarę.

Adres redakcji:
ul. Kościelna 2
Kicin, 62-004 Czerwonak
e-mail: kicin.naszpatron@gmail.com

ARCHIWUM CZASOPISMA NASZ PATRON: