Duszpasterze

IMG_4575_1Pochodzę z parafii Drawsko w dekanacie wieleńskim. Tam spędziłem dzieciństwo i lata młodzieńcze. Moi rodzice, Franciszek (zm. 1998 r.) i Franciszka dali mi przykład żywej wiary. To na gruncie tej wiary oraz na gruncie otrzymanego od nich wychowania wyrosło moje powołanie do kapłaństwa. Mam dwie siostry. Po zdaniu matury w 1984 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wlkp. wstąpiłem do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po sześciu latach studiów i formacji, 24 maja 1990 r. przyjąłem święcenia kapłańskie. Z dniem 1 sierpnia 1990 r. zostałem posłany na pierwszą placówkę wikariuszowską do parafii św. Andrzeja Apostoła w Nekli, w ówczesnym dekanacie kostrzyńskim. Niespełna trzy miesiące później objąłem stanowisko wikariusza w parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie. W 1993 roku rozpocząłem pracę w parafii Maryi Królowej na Rynku Wildeckim w Poznaniu. Po siedmiu latach zostałem skierowany do parafii Matki Odkupiciela na poznańskim Piątkowie. Od 1990 do 2002 roku nieprzerwanie katechizowałem w szkole średniej. Z dniem 1 lipca 2002 r. ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki mianował mnie ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Wraz z zaangażowaniem w pracę seminaryjną byłem w diecezji odpowiedzialny za formację stałą księży wikariuszy. W ubiegłym roku obchodziłem dwudziestą piątą rocznicę święceń kapłańskich. Słowa, które prowadzą mnie przez kapłańskie życie (motto na obrazku prymicyjnym) to fragment z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest… miłość nigdy nie ustaje.
Wierzę głęboko, że wszystko co Pan Bóg wobec nas i dla nas czyni jest dobre i piękne. W tym też duchu podejmuję wśród Was posługę proboszcza. Polecam się Waszej modlitwie, szczególnie wstawiennictwu Matki Najświętszej i św. Józefa.

Proboszcz ks. Marian Sikora

DUSZPASTERZE KICIŃSCY (o których świadczą źródła historyczne)

Komendariusze i proboszczowie:

 • ks. Mikołaj (1405r.)
 • ks. Tomasz (1407r.)
 • ks. Mikołaj Siedleń (1423r.)
 • ks. Mikołaj z Inowłodza (1423r.)
 • ks. Mikołaj z Kopanicy (także 1423r.)
 • ks. Mikołaj Mięszporek (1425r.)
 • ks. Stanisław (1427r.)
 • ks. Jan (1431r.)
 • ks. Mikołaj Stępocki (1434r.)
 • ks. Tomasz (1445r.)
 • Andrzej Ciesielski (1496r.)
 • ks. Wawrzyniec (1509r.)
 • ks. Maciej z Wielunia (1518r.)
 • ks. Jan Nepomucen Hakiewicz (1778–1799r.)
 • ks. Antoni Górecki (1801–1826r.)
 • ks. Józef Lisiewicz (1826–1842r.)
 • ks. Antoni Duliński (1842–1848r.)
 • ks. Teofil Piątkowski (1848–1851r.)
 • ks. Franciszek Koperski (1851–1864r.)
 • ks. Wincenty Studniarski (1864–1903)
 • ks. Maksymilian Bartsch (1 X 1903–31 I 1904r.)
 • ks. Ludwik Haase (1 II 1904–5 II 1940r.)
 • ks. Antoni Piotrowski, ks. Józef Woźniak (1940–1941r.)
 • ks. Franciszek  Wawrzyniak (od wyzwolenia do IX 1945r.)
 • ks. Aleksander Zieleniewski (14 IX 1945–30 V 1946r.)
 • ks. Zbigniew Spachacz (1 VI 1946–30 IV 1979r.)
 • ks. Zbigniew Pawlak (1 V 1979 – 30 IX 2008r.)
 • ks. Andrzej Magdziarz (od 1 X 2008 – 30 VI 2016r. )
 • ks. Marian Sikora (od 1 VII 2016 r.)

Wikariusze:

 • ks. Jan Szkopek (1 VII 1958–9 I 1961r.)
 • ks. Henryk Rękoś (10 I 1961–31 VIII 1964r.)
 • ks. Bogdan Wojciechowski ( 1 IX 1964–30 VI 1966r.)
 • ks. Tadeusz Choczaj (1 VII 1966–III 1968r.)
 • ks. Jerzy Jaśkowiak (6 IV–1 VII 1968r.)
 • ks. Kazimierz Józefiak (2 VII 1968–14 VI 1975r.)
 • ks. Karol Biniaś (15 VI 1975–9 XII 1981r.)
 • ks. Wojciech Baksalary (10 XII 1981–30 VI 1984r.) rezydował i duszpasterzował w Koziegłowach