Obecna kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpoczęła się 29. listopada 2015 roku uroczystym zaprzysiężeniem jej nowych członków podczas Mszy Świętej. Z tą datą zatwierdził członków Rady Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Rada jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: ks.proboszcz i 21 członków, pochodzących ze wskazania proboszcza. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Zebrania Rady odbywają się co dwa miesiące. Proboszcz ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. Sekretarz protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady. Działalność członków Rady jest bezinteresowna. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Anna BŁAŻEJEWSKADSC_1849pi
 2. Hanna BOBAK
 3. Dorota CELKA
 4. Krzysztof DRGAS
 5. Anna GAJEWSKA
 6. Krystyna KAMELA
 7. Czesława KNYPIŃSKA
 8. Barbara KUBACKA
 9. Leszek LESICZKA
 10. Krzysztof LEWANDOWSKI
 11. Ewa MICINIAK
 12. Anna RESZELA
 13. Helena STACHOWIAK
 14. Mateusz SZYPERSKI
 15. Anna TOMASZEWSKA
 16. Joanna TYBOROWSKA
 17. Witold TYBOROWSKI
 18. Edyta WAWRZYNIAK
 19. Marcin ZACHARZEWSKI
 20. Roman ZGOŁA
 21. Grażyna ZIELEWICZ

Adres e-mailowy do kontaktu z p. Dorotą: dcelka@wp.pl