Parafialna Rada Duszpasterska

Z dniem 1. października 2021 r. ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański zatwierdził na okres czterech lat skład nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Kicinie. Rada jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich, szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą: ks. proboszcz i 9 członków, pochodzących ze wskazania proboszcza. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Zebrania Rady odbywają się raz na kwartał. Proboszcz ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. Sekretarz protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady. Przedstawiciele Rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

  1. Mikołaj Celka
  2. Ada Ciszewska
  3. Małgorzata Herman
  4. Barbara Kubacka
  5. Krzysztof Lewandowski
  6. Radosław Padurski
  7. Mateusz Szyperski
  8. Magdalena Toboła
  9. Łukasz Włościanko