Parafialna Rada Ekonomiczna

Do czasu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (wydany w 1983 r.) w naszych parafiach funkcjonowała Rada Parafialna. Nowy KPK dokonał zmian zarówno w nazewnictwie jak i w kompetencjach. W kanonie 536 wprowadził nowy organ – Parafialną Radę Duszpasterską, a w następnym kanonie – 537 – Parafialną Radę Ekonomiczną. Od tego czasu  w każdej parafii powinny funkcjonować dwie wyżej wspomniane Rady.

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (kan. 537 KPK). Rada jest organem doradczym w zakresie spraw majątkowych, finansowych, remontowych, budowlanych i porządkowych w parafii. Proboszcz zapoznaje Radę z finansami parafii oraz jej potrzebami gospodarczo – ekonomicznymi, aby jej członkowie mogli służyć swą wiedzą i umiejętnościami w planowaniu oraz wykonywaniu kolejnych zadań, a także w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców do realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Kościół parafialny jest naszym wspólnym dobrem – drugim domem, o który powinniśmy dbać i angażować w to swoją wiedzę, umiejętności, czas oraz siły. Praca w Radzie daje taką możliwość oraz okazję do budowania braterskiej więzi i odpowiedzialności za parafię.

W parafii kicińskiej obecna czteroletnia kadencja liczącej 9 osób PRE rozpoczęła się 1.  października 2021 r. Z tą datą zatwierdził członków Rady Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Statut Rady w punkcie 7 orzeka „Członków Rady wybranych przez proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza Arcybiskup Poznański.

Zebrania Rady odbywają się raz na kwartał.

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  1. Tomasz Appelt
  2. Krzysztof Biniaś
  3. Leszek Binkowski
  4. Błażej Brzeziński
  5. Andrzej Górka
  6. Marek Kolasiński
  7. Piotr Smuszkiewicz
  8. Tadeusz Soiński
  9. Marcin Zacharzewski