Do czasu nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (wydany w 1983 r.) w naszych parafiach funkcjonowała Rada Parafialna. Nowy KPK dokonał zmian zarówno w nazewnictwie jak i w kompetencjach. W kanonie 536 wprowadził nowy organ – Parafialną Radę Duszpasterską, a w następnym kanonie – 537 – Parafialną Radę Ekonomiczną. Od tego czasu  w każdej parafii powinny funkcjonować dwie wyżej wspomniane Rady.

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (kan. 537 KPK). Zatem omawiana Rada jest organem doradczym w zakresie spraw majątkowych, finansowych, remontowych, budowlanych i porządkowych w parafii. Proboszcz zapoznaje Radę z finansami parafii oraz jej potrzebami gospodarczo – ekonomicznymi, aby jej członkowie mogli służyć swą wiedzą i umiejętnościami w planowaniu oraz wykonywaniu kolejnych zadań, a także w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców do realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Działalność członków Rady jest bezinteresowna. Kościół parafialny jest naszym wspólnym dobrem – drugim domem, o który powinniśmy dbać i angażować w to swoją wiedzę, umiejętności, czas oraz siły. Praca w Radzie daje taką możliwość oraz okazję do budowania braterskiej więzi i odpowiedzialności za parafię.

W parafii kicińskiej obecna czteroletnia kadencja liczącej 7 osób PRE rozpoczęła się 29.  listopada 2015 r. Z tą datą zatwierdził członków Rady Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Statut Rady w punkcie 7 orzeka „Członków Rady wybranych przez proboszcza na podstawie własnego rozeznania i opinii zaciągniętej wśród wiernych, zatwierdza Arcybiskup Poznański.

Zebrania Rady odbywają się raz na dwa miesiące.

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej:

DSC_1846pi
1. Tomasz APPELT
2. Krzysztof BINIAŚ
3. Zbigniew CELKA
4. Waldemar KURZAWA
5. Robert MICINIAK
6. Roman NOWAK
7. Tomasz WOJCIECHOWSKI

Kontakt: z-ca przewodniczącego Rady – Roman Nowak, tel. 695889166