Historia

Parafia Kicin – dekanat czerwonacki – archidiecezja poznańska

Tutejsza parafia położona jest na północny-wschód od Poznania, z którym bezpośrednio graniczy od strony południowo –zachodniej. Sam Kicin leży w odległości 9 km od katedry poznańskiej. Sąsiaduje od zachodu z Koziegłowami; od północy z Czerwonakiem; od wschodu z Wierzenicą i Klinami, a od południa z Janikowem.

W Kicinie znajduje się szkoła podstawowa imienia Augusta Cieszkowskiego, do której uczęszcza około 406 dzieci z wielu miejscowości.

Na terenie parafii mieszka 2200 osób. Należą do niej trzy miejscowości: Janikowo, które znajduje się na terenie gminy Swarzędz oraz Kicin i Kliny – gmina Czerwonak. W tymże obszarze katolicy stanowią ponad 95% ogółu tutejszych mieszkańców. Cmentarz parafialny oddalony jest od kościoła 300 m. W Janikowie, Kicinie i Klinach stoi 8 przydrożnych krzyży    i figur.

Centrum parafii stanowi drewniana świątynia pw. św. Józefa poświęcona 20 listopada 1752 r. przez biskupa Józefa Tadeusza Kierskiego, głównego fundatora i byłego proboszcza w Kicinie. Z beneficjum kicińskim związana jest osoba Jana Kochanowskiego, który w latach 1564 – 1574 był tytularnym proboszczem kicińskim

W parafii funkcjonuje 12 grup duszpasterskich. Szczególne bogactwo tej wspólnoty parafialnej stanowią odbywające się co roku w Niedzielę Palmową Misterium Męki i Śmierci Chrystusa oraz w pierwszą niedzielę stycznia Misterium Wcielenia.

Przez wieś przebiega szlak jakubowy – Droga św. Jakuba – wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Ponadto kicińska świątynia leży na Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

1316 r.
Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych na temat wsi Kycino.
1510 r.
Księga Beneficiorum diecezji poznańskiej wspomina o kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych należących do proboszcza katedry poznańskiej.
4 II 1564 r.
Jan Kochanowski zostaje przyjęty do grona kanoników katedralnych w Poznaniu i, jako prepozyt (proboszcz katedralny), administruje majątkiem w Kicinie.
1610-1620 r.
Odbudowa kościoła z inicjatywy Zygmunta Cieleckiego – proboszcza katedralnego.
1749-1751 r.
Rozbiórka starego i budowa nowego kościoła.
20 XI 1752 r.
Konsekracja kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny (zmiana patrona) oraz czterech dzwonów: „Józef”, „Nepomucen”, „Stanisław”, „Wawrzyniec”.
1812 r.
Początek unii personalnej pomiędzy parafiami Kicin i Wierzenica (proboszczowie z Kicina administrowali również parafią Wierzenica).
1830 r.
Przeniesienie cmentarza parafialnego mieszczącego się wokół kościoła w nowe miejsce.
19 VII 1844 r.
Uwłaszczenie chłopów.
1852 r.
Epidemia cholery dziesiątkuje ludność parafii;
26 V 1867 r.
Powstaje Kółko Włościałsko-Rolnicze Wierzenica-Kicin; założyciele: hrabia August Cieszkowski (właściciel Wierzenicy) oraz ksiądz Wincenty Studniarski, będący sekretarzem Koła do 1875 r.
1870 r.
Papież Pius IX nadaje kościołowi w Kicinie odpust zupełny „po wieczne czasy” przywiązany do uroczystości Św. Józefa oraz do rocznicy konsekracji kościoła.
1925-1935 r.
Powstają w parafii stowarzyszenia: Akcja Katolicka, Towarzystwo Robotników Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Krucjata Eucharystyczna Dzieci, Stowarzyszenie Ministrantów, Towarzystwo Dobroczynne, „Caritas”, Konferencje Św. Wincentego a Paulo.
3 IV 1928 r.
Arcybiskup Gnieźnieńsko-poznański, ksiądz kardynał August Hlond daje dla kościoła w Kicinie przywilej ołtarzowy odpustu zupełnego po wieczne czasy.
1941 r.
Niemcy zamieniają kościół na magazyn leków.
1945 r.
Zawiązuje się komitet budowy kościoła w Czerwonaku.
25 XII 1946 r.
Poświęcenie nowego kościoła filialnego w Czerwonaku.
1947 r.
Parafia w Wierzenicy staje się samodzielną jednostką.
19 III 1947 r.
Odpust parafialny – sprowadzenie i złożenie na cmentarzu w Kicinie zwłok księdza Ludwika Haasego.
23 V 1947 r.
Przyłączenie wsi Miękówko i leśniczówki Dziewicza Góra do parafii Kicin (przedtem należały do parafii Owińska).
3-4 V 1948 r.
Pierwsza po wojnie wizytacja kanoniczna (ksiądz biskup Franciszek Jedwabski).
18 VI 1952 r.
Prymas Polski, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, z upoważnienia Stolicy Apostolskiej nadaje na okres 7 lat kościołowi filialnemu w Czerwonaku odpust zupełny.
2 X 1971 r.
Pożar kościoła filialnego w Czerwonaku (uratowano ołtarz główny z tabernakulum, ołtarz boczny Św. Antoniego, chrzcielnicę, harmonium, konfesjonały i ławki).
1974 r.
Początek budowy kościoła w Czerwonaku wg projektu inż. Aleksandra Holasa.
3 VI 1977 r.
Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
24 XII 1978 r.
Dekret o utworzeniu w Czerwonaku parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.
1985 r.
Budowa dzwonnicy znajdującej się obok kościoła i umieszczenie w niej trzech dzwonów zdjętych w 1980 z wieży kościelnej.
1994 r.
Nowy ołtarz ofiarny – dar dzieci przystępujących do I Komunii Świętej (autor: artysta-plastyk Józef Kaliszan).
1997 r.
Nowe dzwony: „Jan Paweł II”, „Juliusz”, „Maryja” rozbrzmiewają podczas Wielkiej Liturgii Paschalnej.
1998 r.
Pierwsze „Misterium Męki Pańskiej” w reżyserii Ewy Mazur zorganizowane przez wspólnotę „Agape”.
24 X 1999 r.
Jubileuszowa Pielgrzymka Parafian Kicińskich do Rzymu. Audiencja u Jana Pawła II
VII 2000 r.
Początek remontu świątyni.
22–24 IX 2001 r.
Wizytacja ks. Biskupa Grzegorza Balcerka, podczas której ma miejsce poświęcenie figury
św. Józefa
11 VI 2004 r.
Dewastacja figury Matki Bożej przy ulicy Poznańskiej w Kicinie.
2004 r.
Rozbiórka starej i budowa nowej nieco większej zakrystii.
2 IV 2005 r.
Śmierć Jana Pawła II. W kościele wystawiono księgę kondolencyjną. W mszy pogrzebowej w Koziegłowach uczestniczyło kilka tysięcy wiernych.
VII 2005 r.
Naprawa konstrukcji belkowej prezbiterium.
1 XII 2005 r.
Zmiana granic parafii: ulice Janikowska, Kołodzieja, Kosiarzy i Prząśniczek w Poznaniu zostały przyłączone do parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.
11 XI 2007 r.
Poświęcenie kamienia upamiętniającego Jana Pawła II
2008–2010 r.
Prace konserwatorskie wewnątrz kościoła.
1 X 2008 r.
 Ks. dr Andrzej Magdziarz zostaje proboszczem parafii. Dotychczasowy proboszcz
 ks. kan. Zbigniew Pawlak przechodzi na emeryturę kontynuując pracę duszpasterską w parafii.
1 III 2009 r.
Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
IV 2009 r.
Powstaje strona internetowa parafii
VI 2009 r.
Rozbiórka organistówki
20 XII 2009 r.
Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika parafialnego „Nasz Patron”
15 IV 2010 r.
Śmierć ks. kan. Zbigniewa Pawlaka
23 V 2010 r.
Po raz pierwszy w historii parafii dzieci przystępują do Wczesnej Komunii Świętej
XII 2010 r.
Zakończenie renowacji organów. Po 30 latach przerwy zagrały podczas Mszy św. Roratniej