Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał dnia 20 sierpnia 2002r. Założycielami byli członkowie nieformalnej wspólnoty „Agape” , która powstała w 1996r., a jej inicjatorką była śp. Ewa Mazur. Celem działania tej wspólnoty jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Cel ten realizujemy poprzez udział w comiesięcznych spotkaniach, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Obecnie do POAK należy 14 członków.

Zarząd tworzą następujące osoby:

Halina Bączkowska – prezes

Czesława Knypińska – v-ce prezes

Lucyna Pawlak   –   skarbnik

Maria Kurzawińska – sekretarz

Zapraszamy do włączenia do wspólnoty.

Więcej informacji można uzyskać u p. Haliny: baczkowskahalina@wp.pl  , tel. 606737211

polecamy oficjalną stronę Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/